Priser

Priser i henhold til offentlige egenandeler/takster. Vi gjør oppmerksom på at det til enkelte konsultasjoner og undersøkelser kan forekomme et tilleggsgebyr for nødvendig materiell/forbruksutstyr, i henhold til Normaltariff for spesialistpraksis.

Vasektomi
Krever ingen henvisning.
Pris: 5500,-