Anders Angelsen (f. 1955)

Utdannelse
1981: Cand med, Universitetet i Oslo
1991: Spesialist i Generell kirurgi
1993: Spesialist i Urologi
1998: Medisinsk doktorgrad (dr med), NTNU: prostatakreft

Stillinger/praksis:

1982-1991: Utdanningstillinger i kirurgi og urologi ved flere kirurgiske avdelinger i Norge
1991-2014: overlege/seksjonsoverlege/professor i urologi ved St. Olavs Hospital og NTNU
2014-mai 2016: Avtalespesialist i UROLOGI i Trondheim/Helse Midt-Norge RHF
Juni 2016-dd: Avtalespesialist i UROLOGI i Vestfold/Helse Sør-Øst RHF

Bred erfaring innen urologi, herunder utredning, diagnostikk og behandling/operasjon av hele spektret av sykdommer innen urologi og andrologi. Initierte urologisk laparoskopi/kikkhullskirurgi ved St. Olavs Hospital i 1994, og hadde fagansvar for oppbyggingen av robot-assistert kikkhullskirurgi ved prostatakreft ved St. Olavs Hospital.

Forskning/Offentlige utredninger:

Cirka 100 vitenskapelige publikasjoner og foredrag. Medlem av flere nasjonale og internasjonale forskergrupper innen urologisk kreft. Medlem av Helsedirektoratets arbeidsgrupper for utarbeidelse av Nasjonale handlingsplaner ved prostatakreft og testikkelkreft. Prostatakreftprisen 2009.