Henvisning

Urologiklinikken AS er lokalisert i 2. etasje i Kirkeveien 213/»Sentrumsbygget» på Borgheim, 3140 Nøtterøy/Vestfold. Klinikken er en del av 2. linje spesialist-helsetilbud i Helse Sør-Øst RHF, og de aller fleste pasientene er henvist fra sin fastlege.

Avbestilling av oppsatt time må gjøres på hverdager, senest 24 timer i forveien. Konsultasjoner som ikke er avbestilt i henhold til dette vil bli belastet med et gebyr.