• Toppbanner

Urologiklinikken holder til i moderne og funksjonelle lokaler på Nøtterøy/Vestfold. Urologiklinikken er en 100% avtalespesialist-hjemmel i UROLOGI i Helse Sør-Øst RHF, og er en del av den offentlige spesialisthelsetjenesten. Urologiklinikken disponerer operasjonsrom, legekontorer, flowmetri-rom, laboratorium og resepsjon.

Urologiklinikken disponerer det mest moderne medisinske utstyret innen ultralyd og endoskopi/kikkhullundersøkelse av urinveiene.

Medisinsk ansvarlig  er dr. med. Anders Angelsen. Han er godkjent spesialist i Urologi og Generell kirurgi, og har mer enn 25 års bred erfaring som overlege i urologi/kirurgi ved St. Olavs Hospital, professor i urologi ved NTNU, og har de siste 2 årene fram til mai 2016 vært avtalespesialist i UROLOGI i Trondheim/Helse Midt-Norge RHF.